Hakaret Davası Nasıl Açılır?

29 Kasım 2022 by admin0
izmir-gayrimenkul-avukati.jpg

 

Hakaret Davası Nasıl Açılır? Gün içerisinde birçok kişi hakarete uğramakta ve bunun akabinde de mahkemelere başvurarak hakaret eden kişilere karşı davalar açmaktadır. Bu sıklıkla karşılaşılan ve bir suç tipi haline gelen hakaret suçu, kanunlar nezdinde oluşturulan bir madde ve Şerefe Karşı Suçlar adı altında değerlendirilerek hüküm altına girmektedir. Genel olarak hakaret suçu kapsamında olmayan ama kanun kapsamında bulunan Cumhurbaşkanı’na karşı hakaret ve kişinin hatırasına yönelik hakaretler gibi özel nitelikler dahilinde hazırlanan hakaret suçları da bu hakaret davası kapsamında yer almaktadır.

Hakaret davası açmak isteyen kişiler, hakarete uğradıktan sonraki 6 ay içerisinde mahkemeye giderek başvurmak zorundadır. İzmir avukat hizmetleri, size bu kapsamda neler yapmanızı aktaracak olan profesyonel bir avukat hizmetidir. Bu suç kapsamında hakaret edilerek mağdur olan kişiler, Cumhuriyet savcılığı üzerinden suç duyurusunda bulunabilmektedir. Kısa süren bir işlem olan bu başvurma süreci, direkt olarak kişiler tarafından ya da avukatlar yardımı ile de yapılabilir. Bu, tamamen başvuruyu yapacak olan kişinin kararına göre şekil alır. Ancak unutmayın ki bir avukattan yardım alınarak açılan davalar her zaman çok daha planlı ve hukuk nezdinde ilerler.

 

Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret suçu, TCK 125.maddede bulunan bir suç tipidir. Bu suç kapsamında bir kişinin başka bir kişiye onur, şeref ve saygınlık bazında rencide etme özelliğine sahip hakaretlerde bulunması gerekir. Bunun yanında, somut bir fiil işlemek, bir olguyu isnat etmek ve de sövmek de yine hakaret davası açabilme durumlarındandır.

Tahkir suçu olarak adlandırılan suç tipleri, hakaret suçlarını da içerisine alan bir sistemdir. Özel tahkir suçu adı verilen sistemler de mevcuttur. Bunlar, kişilere ait olan şerefleri korumaktan ziyade direkt olarak hukuki değerlerimizi koruyan suç tipleridir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Cumhurbaşkanı’na hakaretlerde bulunmak
  • Devlete ait olan egemenlik olgusuna hakaretlerde bulunma ve aşağılama
  • Türk milletine mensup insanları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve bu devlet kurumlarını ve içerisinde yer alan organları aşağılama ve hakaret etme
  • Yabancı devletlere ait olan bayraklara karşı aşağılayıcı sözlerde bulunma ve hakaret etme

Hakaret suçu olarak adlandırılan suçlar, yalnızca 125. madde dahilinde değerlendirme yapılan suçlar değildir. TCK’nın ikinci kısmında, bu suçlara ve diğer aşamalara yönelik düzenlemeler yer almaktadır.

Hakaret suçu, ülkemizde sıklıkla işlenen ve mahkemelerce yoğun olarak görülen bir suç tipidir. Bu işlenen suç tiplerini şu şekilde açıklayabiliriz:

  • Sövme Sebebi ile İşlenen Hakaret Suçları:

Günümüzde yoğun olarak rastlanılan hakaret suçlarındandır. Sövme işlemi genel olarak ağızdan yapılsa da sadece bu kısımda düşünülmez. Kişilerin el hareketi yapması, resim çizerek hakaret etmesi ve yazı ile sövgüde bulunması gibi daha birçok çeşit bulunmaktadır. Bunlar üzerinde kişiye yapılan sövgüler sonrasında direkt olarak mahkemeye başvurularak hakaret davası açılabilir.

  • Somut Olarak İşlenen Bir Fiil ya da Olgu İstinadı ile İşlenen Hakaret Suçları:

Bu hakaret suçları kapsamında yer, zaman ve mekan faktörleri önem arz etmektedir. Bu sebepten dolayı da bu faktörler belirtilir ve kişilere somut olarak bir fiil ya da olgu isnat edilmesi ile beraber bu olgunun kişinin bazı değerlerine, onur, şeref ve haysiyetine yönelik bir hakaret niteliği taşıması ile beraber hakaret davaları açılabilmektedir. İzmir gayrimenkul avukatı, hakaret davaları içerisinde geçen sebeplerde sizleri çok daha detaylı bir şekilde bilgilendirebilecektir. Bu davalar hakkında bir avukat ile çalışmanız sizler için çok daha doğru bir tercih olacaktır.

Hakaret Davası Nasıl Açılır?
Hakaret Davası Nasıl Açılır?

 

Sövme Sebebi ile Hakaret Suçu

Sövme sebebinden dolayı ülkemiz içerisinde birçok hakaret davası açılmaktadır. İnsanlar, bu davalar ve cezaları hakkında yeterince bilgiye sahip olmadıkları için sövme konusunda da hiçbir çekinceye girmezler. Ancak kanunlarımızda bu hakaret suçlarına yönelik maddi ve manevi olarak büyük zararlar vardır. Kişilerin hiçbir kimseye hakaret etmemesi ve bu zorlu süreçlerden kaçınması gerekir.

Sövme suçu, direkt olarak ağızdan edilen bir suç gibi anlaşılsa da daha birçok farklı yöntemi bulunmaktadır. Genel olarak ağızdan edilen sövgüler sebebi ile davalar açılmış olsa da, el hareketi çekmek ve resim yolu ile sövgüde bulunmak ve yazarak sövgü gibi hakaretlerde bulunmak da bu kapsamın içerisine girmektedir. Eğer bir kişiye mesaj yolu ile ya da farklı bir şekilde yazarak hakaret ediyorsanız, bu kişi sizi rahatlıkla mahkemeye verebilir. Bu durum ise sizler için büyük zararları ortaya çıkartacaktır. İzmir ceza avukatı, bu konu hakkında cezalar ve sebepleri ile ilgili geniş kapsamlı bir bilgi birikimine sahiptir.

Günümüzde bir avukattan yardım almak, dava içerisinde kendi lehinize önlemler almak için mükemmel bir yöntemdir. Kanunları ve hukuk sistemini bilen avukatınız, size ne yapmanız gerektiği hakkında bilgiler aktaracak ve dava süresince her zaman yanınızda olacaktır. Bu sayede davayı kendi lehinize çekmeniz için birçok fırsat ortaya çıkar.

 

Hakaret Suçu Nasıl İspat Edilir?

Hakaret Davası Nasıl Açılır? Hakaret suçunun geçmiş zamanlarda ispat edilebilmesi çok zordu. Yalnızca bir kişinin ağzından şahitlik alınabildiği için güvenilirlik oranı da fazlasıyla azdı. Ancak geldiğimiz bu günlerde e-posta, SMS, Whatsapp ve daha birçok alanda bu hakaret suçlarına denk gelebiliyoruz. Bunların arasında yer alan güvenlik kamerası ise, en çok karşılaşılan tespit ve ispat aşamalarındandır. Bunların yanında, size edilen hakaretler sırasında yanınızda bulunan kişiyi de yine şahit olarak mahkeme sürecine dahil edebilirsiniz.

Karşıdaki kişinin herhangi bir rızası bulunmadığı halde ses kaydının alınmış olması, özel olarak değerlendirilerek karar verilmesi gereken bir durumdur. Normalde kabul edilmeyen bu ispat şekilleri, belirli tartışmalar ve analizler sonrasında uygun görülürse eğer mahkemeye delil olarak da sunulabilmektedir. Bunlar, öğretilerde ve de yüksek mahkemelerde tartışılarak karara alınmaktadır. Bu alanlar üzerinde ses kaydı kabul görmeyerek delil sayılmayabilir. Bu sebepten dolayı size edilen hakaretler doğrultusunda ses kaydı almak yerine farklı bir yöntem ile ispat aşamasını deneyebilirsiniz. Özellikle de sosyal medyalar üzerinde yapılan hakaretler büyük bir delil aşaması sunmaktadır.

 

Hakaret Suçunun Cezası Nedir?

Avukat İzmir, hakaret suçları kapsamında yapılacak olan tüm değerlendirmelere hakim olan bir avukattır. Bu kapsamda cezalandırmalar için de yine bu adresten bilgi alabilirsiniz.

Hakaret suçu işleyen kişiler, 3 aydan başlayarak yaklaşık olarak 2 yıla kadar cezai işleme çarptırılabilmektedir. Bunların tamamı, kanun üzerinde belirtilerek hüküm altına alınan kararlardır. Ancak bu cezai işlemler sırasında suçun o anki niteliğine göre artırılma ya da düşürülme durumları da yaşanabilmektedir. Sövgü içerisinde yapılan hakaretler sırasında, kişilerin etmiş oldukları küfürler ve hakaretler farklı bir boyuta ulaşırsa mahkemede de yine aynı şekilde değerlendirilmektedir. Bu durumlara göre kişilerin alacağı ceza kapsamı büyütülür ya da daha da küçültülerek az bir ceza alması sağlanır.

Eğer bir kamu görevlisine karşı bir hakaret suçu işliyorsanız, geniş kapsamlı bir hakaret suçlamasından geçeceğinizi unutmayın. Özellikle de Cumhurbaşkanı’na edilen hakaretlerde yüksek cezalar tercih edilir. Bunun yanında, işlenen hakaret suçunun direkt olarak herkese açık olan bir ortamda işlenmesi de yine cezai zamanın kapsamını sağlamaktadır.

Bu gibi durumlar yaşarsanız eğer, bilgi sahibi avukatlar ile çalışarak tüm detayları basit bir şekilde tamamlayabilirsiniz.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Av. Yasemin Şen

Hukuk, güven koruyucu normlar oluşturmak, bu güvenin nitelik, koşul ve kapsamını belirleyici teknik güvenlik normları yaratmak ve güvene dayalı hareketi koruyarak sorumluluk altında sonuçlar bağlamak zorundadır.

® Yasemin Hukuk Bürosu | SEO Hizmeti – seogezegeni.com & proji.com.tr