İzmir İdare ve vergi Avukatı

İdare Ve Vergi Hukuku


Hukuka aykırı idari işlemin iptali davaları
İdareye karşı açılacak tazminat davaları
İmar planlarının iptali ve revizyonuna ilişkin davalar
İdari sözleşmelerden doğan davalar
İdari para cezalarınıa itiraz ve iptal davaları
Disiplin cezalarına itiraz ve iptal davaları
Memurlara ilişkin davalar


İzmir İdare ve vergi Avukatı

İdare hukukunu İzmir İdare ve vergi Avukatı kısaca tanımlayacak olursa bir idarenin tanımı, yapısı ve işleyişi düzenleyen kuralları oluşturan hukuk dalı olduğu şeklinde ifade edilebilecektir. Bu hukuk yapısı özel dernekleri, vakıfları ve şirketleri incelemez.

Özel dernekler, vakıf ve şirketler ticaret hukuku adı altında kapsamlı olarak ele alınmaktadır. İdare hukuku konusunda idarenin kuruluşu, görevleri merkezden ve yerinden olmak üzere iki farklı şekilde yönetilmektedir.

İzmir İdare ve Vergi Avukatı olarak, bireysel ve kurumsal müvekkillerimize vergi ... Vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasında...
izmir idare ve vergi avukatı, izmir idare avukatı, izmir vergi avukatı, izmir avukat, gaziemir vergi avukatı, gaziemir idare avukatı

Av. Yasemin Şen

Hukuk, güven koruyucu normlar oluşturmak, bu güvenin nitelik, koşul ve kapsamını belirleyici teknik güvenlik normları yaratmak ve güvene dayalı hareketi koruyarak sorumluluk altında sonuçlar bağlamak zorundadır.

® Yasemin Hukuk Bürosu | SEO Hizmeti – seogezegeni.com & proji.com.tr