Kişiler Hukuku


Nüfus kayıtlarında ad ve soyad düzeltme ve değiştirme davaları
Kişilik haklarına saldırı nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları
Basın yoluyla kişilik haklarına yapılan saldırıların tespiti ve sonlandırılmasına ilişkin davalar
Kazai rüşt davaları
Akıl hastalığı, bağımlılık, kötü yaşam tarzı, savurganlık, özgürlüğü bağlayıcı ceza nedeniyle vasi/kayyım/yasal danışman atanması davaları

Av. Yasemin Şen

Hukuk, güven koruyucu normlar oluşturmak, bu güvenin nitelik, koşul ve kapsamını belirleyici teknik güvenlik normları yaratmak ve güvene dayalı hareketi koruyarak sorumluluk altında sonuçlar bağlamak zorundadır.

® Yasemin Hukuk Bürosu | SEO Hizmeti – seogezegeni.com & proji.com.tr