İzmir Boşanma Avukatı

Aile Hukuku


Evlilik öncesi mal paylaşımı sözleşmelerinin hazırlanması
Nişanın bozulmasından kaynaklanan tazminat davaları
Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması
Anlaşmalı boşanma davaları
Çekişmeli boşanma davaları (evlilik birliğinin temelinden sarsılması, zina, terk, hayata kast, pek kötü muamele, akıl hastalığı..)
Katılma alacağı ve katkı payı alacağı davaları
Velayet davaları
Nafaka arttırımı davaları
Soybağı kurulması davaları(nesebin reddi, tanıma ve babalık davaları)
İddet müddetinin kaldırılması davaları
Tanıma ve tenfiz davaları
Ayrılık kararı alınması
Koruma(uzaklaştırma) kararı alınması

İzmir Boşanma Avukatı

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

Aile içi şiddet, taşıyıcı annelik, yapay döllenme, çocuk istismarı ve çocuk kaçırma gibi kadın hakları ya da çocuk hakları kapsamında ele alınan konular gerek uluslararası sözleşmelerde gerek iç hukukta özel olarak düzenlenmektedir.

Aile hukuku kapsamında Türk Medeni Kanunu’nda ve diğer bazı özel yasalarda düzenlenen konulara ilişkin uyuşmazlıklar aile mahkemelerinde görülür. Aile mahkemeleri, uzmanlık mahkemelerinden olup sosyal çalışmacı, ruhbilimci gibi alanda çalışan kişilerin yardımından yararlanıldığı mahkemelerdir. Ayrıca aile mahkemesi yargıçlarının atamasında da aile hukuku konusunda uzman olup olmadığına ve evli ya da çocuklu olup olmadığına bakılarak bu nitelikleri taşıyan kişiler atamada yeğlenir.

İzmir Boşanma Avukatı boşanma davasına bakar. İzmir boşanma avukatı Yasemin Kuzu anlaşmalı boşanma,velayet,nafaka,iddet davasında uzmandır.
izmir boşanma avukatı, boşanma avukatı izmir, izmir anlaşmalı boşanma avukatı, izmir çekişmeli boşanma avukatı

Av. Yasemin Şen

Hukuk, güven koruyucu normlar oluşturmak, bu güvenin nitelik, koşul ve kapsamını belirleyici teknik güvenlik normları yaratmak ve güvene dayalı hareketi koruyarak sorumluluk altında sonuçlar bağlamak zorundadır.

® Yasemin Hukuk Bürosu | SEO Hizmeti – seogezegeni.com & proji.com.tr