Başlıca İnşaat Hukuku

Şehirlerde artan nüfus yoğunluğu ile birlikte son yıllarda inşaat sektörü büyük bir atılım yapmış, buna bağlı olarak da inşaat sektöründe yaşanan hukuki ihtilaflar da artmıştır. İnşaat hukuku, bir inşaatın projelendirilmesinden, anahtar teslimine kadar olan uzun süreçte yaşanabilecek tüm anlaşmazlıkları kapsamaktadır. Ruhsat işlemleri nedeniyle idare hukuku ile de yakın temas içinde olmasına karşın, genel olarak sözleşmeler üzerinden ilerleyen bir hukuk dalıdır. Dört çeşit inşaat sözleşmesi bulunmaktadır :

 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi,
 • Hasılat (Gelir) Paylaşımı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
 • Ücret (Bedel) Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
 • Kamu İhalesi İnşaat Sözleşmeleri

Sonrasında çıkabilecek ihtilafları engellemek ve uzun dava süreçlerine girmemek adına bu sözleşmelerin bu alanda uzman bir hukukçu tarafından hazırlanmasında veya bir hukukçudan görüş alınmasında büyük yarar vardır. Ayrıca bu tip sözleşmeler, belli şekil kurallarına sıkı sıkıya bağlı olduğundan, o şekle uyulmadığı takdirde geçersiz olmakta ve hak kayıpları yaşanmaktadır.

Bununda önüne İnşaat Hukuku sayesinde geçilmektedir

Bir inşaatın zamanında teslim edilmediği veya sözleşmeye uygun şekilde teslim edilmediği durumlarda taraflar, yargıya başvurmaktadır.

Büromuz, hem sözleşme aşamasında danışmanlık hizmeti , hem de inşaat sözleşmesinin ifası esnasında taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklarda avukatlık hizmeti vermektedir.


 • Merak Edilenler
Merak Edilenler

İnşaat Hukuku

İnşaat Hukuku; devleti, gerçek ya da tüzel kişileri etkileyen oldukça geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında kendini geliştirmiş bir avukat genel olarak;

 • İpotek tesisi,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tarafların lehine biçimde hazırlanması,
 • İpoteğin paraya çevrildiği durumda davanın takibi,
 • İntifa hakkı, geçit hakkı gibi ayni hakları ilgilendiren ihtilafların çözüme ulaştırılması,
 • Tapu iptal ve tescil davalarının açılması ve takibinin yapılması,
 • Kentsel dönüşüm hukuku, imar durumunun belirlenmesi ve ruhsatlandırma gibi işlemler,
 • Tedarik, taşeronluk, müteahhitlik ve bu gibi inşaat hizmetlerini ilgilendiren sözleşmelerin düzenlenmesini sağlamak,
 • Ön satış ve kira sözleşmesinin hukuka uygun biçimde düzenlenmesi,
 • İrtifak kurulumu ve kat mülkiyetine dair sözleşmelerin düzenlenmesi,
 • Yönetim planı ve tapu şerh işlemlerinin yapılması gibi konularda danışmanlık hizmetinin sunulması gibi konularda hizmet vermektedir.

Tüm bu süreçte herhangi bir nedene bağlı olarak mağduriyet yaşamamak adına inşaat hukuku alanında deneyimli bir avukat ile birlikte hareket etmek oldukça önemlidir.

İnşaat Hukuku Nedir?

Gayrimenkul sektörünün konularından biri olan inşaat sektörü ülkemizde nüfus artışı ile birlikte giderek gelişen ve büyüyen bir hal almıştır. Bu alanda ortaya çıkan uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözüme ulaştırmak adına yapılmış düzenlemeler İnşaat Hukuku gibi bir alanın oluşmasına ön ayak olmuştur.

Ayrıca inşaat hukuku yalnızca bina ve benzeri yapılarla ilgili konularla kısıtlı değildir. Herhangi bir arazinin içerisinde, üzerinde ve de altında bulunan yapım eylemlerine dair düzenlemelerin de yer aldığı çok geniş kapsamlı bir yapıya sahiptir.

Bu hukuk dalına ilişkin kuralların bir bölümü Satış Sözleşmesi ve Eser Sözleşmesi başlıklarının altında Borçlar Kanunu (6098 sayılı) ve Türk Medeni Kanunu (4721 sayılı –683 ve 1030 maddeleri) içerisinde yer almaktadır.

İlgili kanunlarda yapı sahipleri ile hak sahipleri arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlık durumlarına dair kurallar bulunmaktadır.


Av. Yasemin Şen

Hukuk, güven koruyucu normlar oluşturmak, bu güvenin nitelik, koşul ve kapsamını belirleyici teknik güvenlik normları yaratmak ve güvene dayalı hareketi koruyarak sorumluluk altında sonuçlar bağlamak zorundadır.

® Yasemin Hukuk Bürosu | SEO Hizmeti – seogezegeni.com & proji.com.tr