Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku


Marka, endüstriyel tasarım, patent ve telif hakları tecavüzünden kaynaklanan her türlü hukuk ve ceza davaları
Fikri mülkiyet haklarının korunması amacıyla baskın, el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Marakların hükümsüzlüğüne ve iptaline yönelik davalar
Temlik ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması
Franchise, dağıtım, tedarik ve benzer sözleşmelerin hazırlanması
Tescil başvurularının yapılması ve başvuru sürecinin yürütülmesi

Av. Yasemin Şen

Hukuk, güven koruyucu normlar oluşturmak, bu güvenin nitelik, koşul ve kapsamını belirleyici teknik güvenlik normları yaratmak ve güvene dayalı hareketi koruyarak sorumluluk altında sonuçlar bağlamak zorundadır.

® Yasemin Hukuk Bürosu | SEO Hizmeti – seogezegeni.com & proji.com.tr