Av. Yasemin ŞEN

Hukukun tüm dallarında İzmir merkezli hizmet veren izmir avukat ve çalışanlarıyla ilgili her türlü detaya, uzmanlık – faaliyet alanlarına ve merak edilen her türlü konuya ilişkin bilgi alabilirsiniz.

Hizmetlerİletişim


İcra Hukuku

İzmir Avukat, Borcunu ödemeyen para veya teminat alacaklarının, borçlu olan kişi tarafından ödenmemesi durumunda alacaklılar alacaklının borcunu ödemesi talebi üzerine, kanunda anayasada belirlenmiş …


Detay


Gayrimenkul Hukuku

İzmir gayrimenkul avukatı – Gayrimenkul Hukuku sıklıkla vatandaşın özellikle üzerlerine kayıtlı olan ya da harici seçenekler ile hak sahibi oldukları ya da olacakları konularda gündeme gelir.


Detay


Miras Hukuku

Avukat İzmir olarak işiler öldükten sonra mal varlıklarına ne yapmak istediklerine ölüme bağlı tasarrufları ve hayatına son verdikleri durumunda, gaipliğe karar verilmesinden hemen sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa…


Detay


Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri…


Detay


Aile Hukuku


Aile hukuku, kişiler arasındaki soybağı ilişkilerini düzenleyen, evlilik – boşanma – nişanlanma gibi durumların hukuki neticelerini belirleyen hukuk alanı olup, müvekkillerimize ağırlıklı olarak avukatlık hizmeti verdiğimiz bir alandır. Günümüzde uluslararası ilişkilerin gelişmesi neticesinde yabancı vatandaşla yapılan evlilik ve boşanma oranlarında artış gözlenmektedir.Ceza Hukuku


Ceza hukuku; toplu olarak yaşamanın getirdiği kurallara uygun olmayan davranışların cezalandırılmasını ve hangi davranışlara yaptırım uygulanması gerektiğini belirleyen hukuk dalıdır. İzmir Ceza Avukatı ve Ceza hukukunun esas amacı, insan haklarının belirlenmesi ve toplumsal barışın daimi olarak korunabilmesini sağlamaktır.Bilişim Hukuku


Bilişim hukuku kişilerin kullandıkları teknoloji ile mağdur olmaları durumunda ortaya çıkan bir hukuk dalıdır. İzmir Avukat ‘ın asıl amacı özellikle elektronik ortamda kullanılan yazılımlardan dolayı ve yine imzalanan sözleşmelerin hukuki boyutta inceler ve çözüme kavuşturur.Çalışma Saatleri


Hafta içi çalışma saatlerimiz  belirtilen şeklide uygulanmaktadır.


Pazartesi
8:00 AM – 17:30 PM
Salı
8:00 AM – 17:30 PM
Çarşamba
8:00 AM – 17:30 PM
Perşembe
8:00 AM – 17:30 PM
Cuma
8:00 AM – 17:30 PM
Cumartesi
Kapalı
Pazar
Kapalı

İzmir Gayrimenkul Avukatı

Av. Yasemin Şen

Hukuk, güven koruyucu normlar oluşturmak, bu güvenin nitelik, koşul ve kapsamını belirleyici teknik güvenlik normları yaratmak ve güvene dayalı hareketi koruyarak sorumluluk altında sonuçlar bağlamak zorundadır.İzmir Gayrimenkul Avukatı


29 Kasım 2022

  Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma davalarının birbirinden farklı çeşitleri vardır. Kişiler, mevcut evlilik durumlarındaki yaşantılarına göre bu çeşitlerden birini seçerek boşanma yoluna giderler. Bunlar; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanmalarda genel olarak birbirinden ayrılma kararı alan eşlerde mutabakat ve anlaşma vardır. Ancak çekişmeli boşanma davalarında anlaşmalı boşanma davalarının aksine bir ihtilaf yer alır. […]

29 Kasım 2022

  Hakaret Davası Nasıl Açılır? Gün içerisinde birçok kişi hakarete uğramakta ve bunun akabinde de mahkemelere başvurarak hakaret eden kişilere karşı davalar açmaktadır. Bu sıklıkla karşılaşılan ve bir suç tipi haline gelen hakaret suçu, kanunlar nezdinde oluşturulan bir madde ve Şerefe Karşı Suçlar adı altında değerlendirilerek hüküm altına girmektedir. Genel olarak hakaret suçu kapsamında olmayan […]

27 Kasım 2022

Malpraktis Davaları Malpraktis davaları, günümüzde öneminin arttığı bir kavramdır. Bu kavram yalnızca ülkemiz bazında değil genel olarak tüm Dünya ülkelerinde önem kazanmaktadır. İçerisine tıp, hukuk ve ekonomi gibi birçok farklı alanın girdiği malpraktis davaları, bu farklı alanların var olması sebebi ile çözülmesi zor bir süreç aşamasına sahiptir. İnsanlar için büyük bir öneme sahip olduğu için […]

  • Merak Ettikleriniz
Merak Ettikleriniz

İzmir Avukat

İzmir Avukat; yargı karşısında tüzel veya gerçek niteliği taşıyan kişilere dair hakların en iyi şekilde savunmasını yapan hukuk insanıdır. Ayrıca kişilere hukuki konularda rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek de yine avukatların en önemli sorumlulukları arasında yer alır.

İzmir Avukat Görev ve Sorumlulukları

Serbest meslek ve kamu hizmeti olarak 1136 sayılı kanunda tanımlanmış olan avukatlık mesleği en temelde hukuki alanda doğan uyuşmazlıkların kanunlar çerçevesinde çözüme ulaşmasını sağlayan profesyonellerdir. İzmir Avukat mesleği icra eden kimselerin görev ve sorumlulukları şu şekilde özetlenebilir:

  • Üstlendiği bir davanın takibine dair uygulamaları sonuçlanana dek yürütmek
  • Birlikte çalışmakta olduğu müvekkilinin veya kurumun menfaatini koruyacak biçimde hareket etmek ve herhangi bir anlaşmazlığın ortaya çıkmasını önlemek adına hukuki anlamda gerekli önlemleri almak
  • Sözleşme veya şartname düzenlemelerinde taslakları incelemek, hukuka aykırı veya menfaate aykırı durumları kanun çerçevesinde yeniden düzenlemek veya ilgili belgeler sonucunda ortaya çıkmış anlaşmazlıkların çözüme ulaştırılması aşamasında görev yapmak
  • Temyiz, karar tahsisi, itiraz, para cezası, icra gibi konularda gerekli işleri yapmak ve takip gerçekleştirmek,
  • Herhangi bir konuda duruma dair gelişmeleri müvekkiline bildirerek haberdar etmek
  • Hukuki konularda kendisinden danışmanlık hizmeti almak isteyen kimselere gerekli incelemeleri yapıp görüş bildirmek

Gayrimenkul Avukatı

Ülkemizde giderek artış gösteren nüfus gayrimenkul sektörü de dahil olmak üzere hayatın hemen tüm alanlarında ticari işlemlerin artışına yol açmıştır. Buna bağlı olarak bu alanda hukuki uyuşmazlıkların da çok sık yaşandığı görülmektedir.

Bu tür süreçlerde sürecin en iyi biçimde yönetimini sağlamak için alanında deneyimli ve profesyonel bir izmir gayrimenkul avukatı ile çalışmak en iyi sonuca ulaşmayı sağlar.

Gayrimenkul Avukatı İzmir Görev ve Sorumlulukları

Gayrimenkul avukatı İzmir görev ve sorumlulukları ceza hukuku ve idare hukuku alanına giren her türlü durumla ilgilenmektedir. Bu sorumluluklar şu şekilde özetlenebilir:

Taşınmaza dair gerçekleştirilmiş olan haksız bir müdahalenin men edilmesi için gereken başvuruları idareye yapar ve cezai süreci takip altına alır.

Kamulaştırma sürecinde tüm aşamaları yakinen takip ederek müvekkilinin menfaatleri ve yasal hakları doğrultusunda çalışmalar yapar. Kamulaştırmanın bedelinin belirlenmesi veya iptalinin gerçekleştirilmesi gibi tüm gerekli konuları ele alır.

İdare tarafından düzenlenmiş bir projenin hukuka aykırı yönlerinin bulunması halinde iptal çalışmasını başlatmak için gerekli işlemleri yapar. Bu durumda iptal davası açılabilir veya acil yürütmenin durdurulması kararında bulunulabilir.

İpotek sözleşmelerinin düzenlenmesi ve tescilinde görev alır.

Arsa, arazi ve ev alım satım işlemlerinde gerekli sözleşmeleri hazırlar ve tapu tarafından ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlar.

Eser sözleşmesi ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesi hazırlar.

Arsa payı veya kat karşılığı inşaat sözleşmelerini yasalar çerçevesinde hazırlar.


İzmir Gayrimenkul Avukatı

Doğru Zamanda Doğru Şeyi Yapmak

İzmir Mahalleliden Karşıyaka Belediyesi’ne imar planı tepkisi – İmar planındaki usulsüzlük iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı İZMİR (İHA) – İzmir’in Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, kentsel dönüşüm için Karşıyaka Belediyesi tarafından askıya çıkartılan imar planının usulsüz olduğunu iddia ederek, belediyeye tepki gösterdi. Cumhuriyet Mahallesi’nin tamamını, İnönü ve Örnekköy mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 137 hektarlık bölgede beklenen 1/1000 ölçekli imar planları Karşıyaka Belediyesi’nde askıya çıktı.Av. Yasemin Şen

Hukuk, güven koruyucu normlar oluşturmak, bu güvenin nitelik, koşul ve kapsamını belirleyici teknik güvenlik normları yaratmak ve güvene dayalı hareketi koruyarak sorumluluk altında sonuçlar bağlamak zorundadır.

® Yasemin Hukuk Bürosu | SEO Hizmeti – seogezegeni.com & proji.com.tr