İzmir İş Avukatı

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku


Bireysel iş sözleşmelerinin hazırlanması
Toplu iş sözleşmelerinin müzakere sürecinin yürütülmesi ve hazırlanması
Gizlilik ve rekabet sözleşmelerinin hazırlanması
İş hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi
İşe iade davaları
Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı gibi işçilik alacaklarına ilişkin davalar
Hizmet tespit davaları
Alt işverenlerle(taşeronlar) sözleşmelerin hazırlanması
İş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları
Şirket yöneticilerine ve çalışanlarına iş hukuku mevzuatına ilişkin eğitimlerin verilmesi
Çalışma müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde idari ve hukuki süreçlerin yürütülmesi


İzmir iş avukatı

Yukarıda yer alan ilkeleri İzmir iş avukatı ve sosyal güvenlik hukuku avukatı olarak görev alan herkes bilerek işçi haklarını gözetir ve kullandırır. Süreç içinde ortaya çıkan durumlara karşı önlemler alarak herhangi bir riske karşı işçiyi korur. Sürecin olumlu sonuçlanması için çözümler üreterek işçinin lehine kararlar alınmasını sağlar.

İzmir İş Avukatı sosyal güvenlik alanındaki toplumsal ve bireysel olayların, emeklilik, maaşlar, devlet güvencesi, sosyal güvence... İzmir iş avukatı
izmir iş avukatı, İzmir iş ve sosyal güvenlik avukatı, izmir avukat, izmir iş güvenliği avukatı,

Av. Yasemin Şen

Hukuk, güven koruyucu normlar oluşturmak, bu güvenin nitelik, koşul ve kapsamını belirleyici teknik güvenlik normları yaratmak ve güvene dayalı hareketi koruyarak sorumluluk altında sonuçlar bağlamak zorundadır.

® Yasemin Hukuk Bürosu | SEO Hizmeti – seogezegeni.com & proji.com.tr