Gayrimenkul Hukuku


• Tapu kaydının düzeltilmesi davaları
• Tapu iptal ve tescil davaları
• Müdahalenin men-i(tecavüzün önlenmesi) ve el atmanın önlenmesi davaları
• Ecrimisil(haksız işgal) davaları
• Şuf’a (önalım) hakkı davaları
• Muris muvazzası(mirasçıdan mal kaçırma) davaları
• Muhdesatın aidiyetinin tespiti davaları
• Kamulaştırma, acele kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma davaları
• Tezyid-i bedel davaları
• Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve çeşitli gayrimenkul sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan davalarda tarafların temsili
• Tahliye davaları
• Kira tespiti ve uyarlama davaları
• Konut ve işyeri kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca takip edilmesi
• Kira sözleşmelerinin feshi
• İpotek, intifa, irtifak, gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi ile diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek verilmesi
• Belediyeler ve tapu müdürlükleri nezdinde yürütülecek yasal işlemlerin takibi

İzmir Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul (Taşınmaz) Davaları Nelerdir?

Gayrimenkul alanında açılan ya da açılacak olan birbirinden farklı davaların varlığından söz edebiliriz. Bu davaların farklı olması ayrı ayrı konular arasında incelenmesini gerektirmemekle birlikte bir avukatın bu alanda çalışabilmesi için tüm ana ve yan konuları oldukça iyi bir şekilde bilmesi gerekmektedir.

Gayrimenkul Avukatı İzmir özellikle bu alanla ilgili olarak çalışmalar yapmış ve bu çalışmaların ayrı ayrı deneyimlerini almış olması gerekmektedir. Bu durum davanın olumlu bir şekilde sonuçlanması için oldukça önemlidir. Gayrimenkul Hukuku alanında genellikle şu başlıklar altında davaların incelendiğini söyleyebiliriz;

 • Men-i Müdahale (Müdahalenin Önlenmesi) Davası
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası
 • Tapu İptali Davaları
 • Tapu Tescili Davaları
 • Kamulaştırmaya Dair Tapu İptal Davası
 • Kadastro İşlemi ile Verilen Tapunun İptali ve Tescili Davası
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi
 • Şufa Davası ( Önalım Hakkı Davası)
 • Miras Hukukundan Doğan Tapu İptal Davası

Gayrimenkul Avukatı İzmir olarak hizmet veren birisi tüm bu davaları ayrıntılarıyla bilmek durumundadır. Özellikle bir davaya başlarken diğer tüm dava konularına hâkim olması, davanın ilerleyen aşamalarında konunun değişmesi gibi durumlarda oldukça işe yarayacaktır. İzmir gayrimenkul avukatı bürolarında ya da daha bölgesel olarak incelendiğinde İzmir gayrimenkul avukatı  hizmeti veren kişilerin oldukça donanımlı olmaları gerekmektedir. Bu alanlardan herhangi birisinin eksik olarak bilinmesi kazanma durumu yüksek olan davaların bile küçük usul hatalarından dolayı kaybedilmesine yol açabilmesine sebebiyet vermesine neden olacaktır. Bundan dolayı avukat seçiminde oldukça dikkatli davranılması ve özellikle de gayrimenkul davaları için bu alanda deneyimli olan avukatların tercih edilmesi gerekmektedir. Avukatların atlayacağı en ufak bir usul gerekliliğinin eksikliğinde bile zararlı çıkacak olan siz olacağınız için bu konuda oldukça dikkatli olmanız gerekmektedir.

İzmir gayrimenkul avukatı ekibimiz gayrimenkul işlemlerinde avukatlık, danışmanlık yapmaktadır. İmar, inşaat, imar affı, kira, satış vaadi.


 • Merak Edilenler
Merak Edilenler

Gayrimenkul Hukuku Hakkında Merak Edilenler

İzmir Gayrimenkul Hukuku genel anlamda mülklerle ilgili satın alma, kullanma gibi alanları yöneten hukuk dallarından biridir. Özellikle taraflar arasında çözülemeyen durumlar söz konusu olduğunda yargıya taşınan olaylar görülebilmektedir. Bu olaylarda hukuki destek alınması oldukça önemlidir. Çünkü gayrimenkul hukuku davalarında hak kayıpları genellikle büyük olur. Bu yazıda gayrimenkul hukuku hakkında merak edilenler konusunu ele alıyoruz.

İzmir gayrimenkul avukatı toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bu konuyla ilgili destek sağlamaktadır. Gayrimenkuller genellikle bir kişi ya da şirket için en önemli varlıktır. Bu nedenle gayrimenkul davalarında güvenilir avukatlarla çalışmak gerekmektedir. Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk’un bir parçasıdır.

Gayrimenkul Hukuku;

 • Haksız işgal tazminatı davası,
 • Önalım davası,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu),
 • Kamulaştırma,
 • Kentsel dönüşüm davası,
 • Tapu davaları,
 • Vekalet görevinin kötüye kullanılması sebebiyle tapu iptal tescil davası,
 • İmar uygulaması nedeniyle tapu iptal tescil davası gibi alanlarda çalışmaktadır.

Bununla birlikte gayrimenkul avukatı İzmir arayışında olanlar genellikle gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmalarının yapılması konusunda destek almak isteyebilirler. Taşınmaz malların alım satım konularında hukuki danışmanlık hizmeti de veren gayrimenkul avukatları özellikle bu davalarda çalışmış ve uzmanlaşmış avukatlardır.

Büyük konut, ticari ve endüstriyel imar kategorileri içinde, genellikle ayrıntılı gereksinimler ve kısıtlamalar içeren alt kategoriler vardır. Gayrimenkuller üzerindeki mülkiyet sorunlarının görülmesinde deneyimli avukatlarla çalışmak gerekmektedir. Çünkü bu gibi davalarda tarafların hak kayıpları yaşaması muhtemeldir. Bu alanda bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

İzmir Gayrimenkul Hukuku avukatı “mülkiyet hakkı” kapsamında hukuki destek vermektedir. Arsa, apartman, ev gibi taşınmazlar için düzenlenen hukuk kurallarını kapsamaktadır. Ayrıca bu hukuk dalı tek bir davada pek çok farklı hukuk dallarıyla ilişkili bir şekilde yürütülmektedir. Gayrimenkul davaları, Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir.

Yabancıların mülk edinmesi de gayrimenkul hukuku alanında değerlendirilmektedir. Ülkemiz içerisinde mülk edinmek isteyen yabancılara danışmanlık yapılmasına da imkân tanır. Avukatlar, malların alım satım konularında hukuki bilgilendirme yaparak kira ve satış sözleşmesi hazırlanmasında destek olmaktadırlar. Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri gibi kurumlarda çıkan herhangi bir uyuşmazlık olursa yargıya taşınma durumunda dava sürecinin takibini yapmaktadırlar.


Av. Yasemin Şen

Hukuk, güven koruyucu normlar oluşturmak, bu güvenin nitelik, koşul ve kapsamını belirleyici teknik güvenlik normları yaratmak ve güvene dayalı hareketi koruyarak sorumluluk altında sonuçlar bağlamak zorundadır.

® Yasemin Hukuk Bürosu | SEO Hizmeti – seogezegeni.com & proji.com.tr