İzmir Miras Avukatı

Miras Hukuku


Vasiyetname hazırlanması
Miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması
Mirastan feragat sözleşmelerinin hazırlanması
Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin hazırlanması
Terekenin tespiti ve yönetilmesi davaları
Tenkis davaları
Mirasın reddine ilişkin davalar
Vasiyetnamenin iptaline ilişkin davalar
Miras payına ilişkin denkleştirme davaları
Muris muvazzası sebebiyle iptal davaları
İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları

İzmir Miras Avukatı

İzmir Miras Avukatı ile miras paylaşımı birinci zümre olarak seçilen bireyler, miras bırakan kişinin alt soyunu oluşturur. Miras bırakan kişinin eş çocuk ve torunları birinci zümreye dahil edilir. İkinci zümre olarak belirlenen kişiler ise anne ve babasıdır. Kardeşleri ve yeğenleri de bu gruba dahil edilir. Bu zümrede olan kişilerin mirastan faydalanabilmesi için birinci zümredeki insanların hayatlarını kaybetmeleri gerekir. Mirasçı olabilmek için şartlar vardır:

  • Sağ olmak
  • Hak ehliyetine sahip olmak yani kişinin borç altına girebilmesi için ehliyettir.
  • Mirastan yoksun olmamak yani mirastan men edilmemek gerekir.
İzmir miras avukatı, miras hukuku, vasiyetname, miras sözleşmesi, veraset, intikal, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil ve feragat İzmir Miras Avukatı
izmir miras avukatı, izmir avukat, miras avukatı izmir, miras paylaşımı, konak miras avukatı, konak miras avukatı, narlıdere miras avukatı

Av. Yasemin Şen

Hukuk, güven koruyucu normlar oluşturmak, bu güvenin nitelik, koşul ve kapsamını belirleyici teknik güvenlik normları yaratmak ve güvene dayalı hareketi koruyarak sorumluluk altında sonuçlar bağlamak zorundadır.

® Yasemin Hukuk Bürosu | SEO Hizmeti – seogezegeni.com & proji.com.tr