KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

Kentsel Dönüşüm Hukuku Nedir?

Ülkemizde son yıllarda özellikle büyük şehirlerde nüfus yoğunluğunun artmasıyla beraber konut ihtiyacı da artmıştır. Bu da beraberinde çarpık kentleşme, altyapı sorunları, kaçak yapılaşma gibi sorunları beraberinde getirmiştir. Diğer yandan bilindiği üzere ülkemiz, bir deprem ülkesidir. Yaşanan depremler, maalesef büyük can ve mal kayıplarına neden olmuştur. Bu sebeple 2012 yılında halk tarafından kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girdi. Bu yasa ile beraber doğal afetlere dayanıklı olmayan riskli yapıların belirlenerek, yeniden inşa edilmesi süreci düzenlenmiştir. Bu kanunun uygulanması esnasında çıkan hukuki uyuşmazlıklar ve süreç içerisinde hak sahipleri arasında çıkan uyuşmazlıklar, kentsel dönüşüm hukukunun konusudur.

Kentsel Dönüşüm Avukatı

Kentsel dönüşüm süreci çok aktörlü bir süreçtir.  Bu süreçte vatandaşlar hem idare ile(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, belediyeler), hem de müteahhit firmalar ile muhatap olur. Bu sebeple kentsel dönüşüm hukuku idare hukuku, imar hukuku, inşaat hukuku gibi birçok hukuku alanında uzmanlığı gerektiren karma bir hukuk dalıdır. Kentsel dönüşüm avukatı, bu uzmanlık gerektiren, çok aktörlü süreçte danışmanlık vererek sürecin en az uyuşmazlık ile tamamlanmasını sağlar. Zira uygulamada sıkça yıkım kararı, riskli yapı ilanı, riskli yapı tespiti, riskli yapı tahliyesi, kira yardımı, bina yıkımı sonrası boş arsa taşınmaz sorunu gibi konularda ihtilaflar yaşanmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Avukatı Ne Yapar?

Kentsel dönüşüm hukuku kapsamında büromuzda sunulan hizmetler şu şekildedir:

 • Riskli yapı kararlarına itiraz
 • Riskli alan kararlarına itiraz
 • Riskli yapı kararlarına karşı dava sürecini yürütmek,
 • Riskli alan kararlarına karşı dava sürecini yönetmek,
 • İnşaat firmaları ile müzakere yapmak,
 • Yıkım firmaları ile müzakere yapmak,
 • Kat maliklerine hukuki sürecin yürütülmesi ile ilgili danışmanlık vermek,
 • İnşaat firmaları ve yatırım şirketleri ile yapılacak inşaat sözleşmesi, gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesi ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerini düzenlemek,
 • Yeni inşa edilen gayrimenkulün kat irtifakı ve kat mülkiyetine geçiş süreçlerini planlamak,
 • Yeni inşa edilen gayrimenkul için yönetim planını hazırlamak,
 • İmar planlarının değişmesi durumlarında sözleşmeleri revize etmek,
 • Kat malikleri arasındaki bağımsız bölüm dağılımında hukuki destek sağlamak,
 • Yapılacak inşaatın gerekli izinleri alma konusunda hukuki danışmanlık sağlamak,
 • İhtiyaç duyulması halinde iskan alınması için gerekli hukuki desteği sağlamak,
 •  Kira ve taşınma yardımına ilişkin gerekli hukuki takipleri sağlamak,
 • Site denetim firmalarıyla olan ilişkilerde hukuki danışmanlık sağlamak,
 • İnşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarla ilgili hukuki destek sağlamak, gerekli davaları açmak

Av. Yasemin Şen

Hukuk, güven koruyucu normlar oluşturmak, bu güvenin nitelik, koşul ve kapsamını belirleyici teknik güvenlik normları yaratmak ve güvene dayalı hareketi koruyarak sorumluluk altında sonuçlar bağlamak zorundadır.

® Yasemin Hukuk Bürosu | SEO Hizmeti – seogezegeni.com & proji.com.tr