Boşanma Davası Nasıl Açılır?

29 Kasım 2022 by admin0
bosanma-davasi-nasil-acilir.jpg

 

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma davalarının birbirinden farklı çeşitleri vardır. Kişiler, mevcut evlilik durumlarındaki yaşantılarına göre bu çeşitlerden birini seçerek boşanma yoluna giderler. Bunlar; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanmalarda genel olarak birbirinden ayrılma kararı alan eşlerde mutabakat ve anlaşma vardır. Ancak çekişmeli boşanma davalarında anlaşmalı boşanma davalarının aksine bir ihtilaf yer alır.

Bu dava çeşitleri arasında bir başvuru yapabilmek için, aile mahkemesi adı verilen mahkemeye yazılı bir başvuruda bulunulması gerekmektedir. Buraya verilecek olan boşanma dilekçesi ya vekaleten mevcut avukatlar tarafından ya da direkt olarak kişiler tarafından yazılır ve teslim edilir. İzmir avukat, bu durumlar dahilinde sizlere yardımcı olabilecek bir avukattır. Bu verilecek olan dilekçenin ek kısmına da yine bu farklı boşanma tiplerine göre eklemeler yapılır. Bunlar, anlaşmalı boşanmalar dahilinde anlaşmalı boşanma protokolü, çekişmeli boşanma tipi ise bu boşanmaya dair delillerdir.

Adliyeler içerisinde yer alan tevzi bürolarına belli başlı harçlar ödenmektedir. Bu harçlar, yapılan başvuru sonrasında yine tevzi bürosundan temin edilen tevzi formu ile ödenen harçlardır. Bu ödemeler de yapıldıktan sonra davaya ait olan dosyaların hangi mahkemede olacağı ve dosyalara ait numaralar belirlenir ve atanır. Bunun akabinde ise boşanma davası başarılı bir şekilde açılmış olur.

Boşanma davasını başarılı bir şekilde açtıktan sonra aile mahkemesi tarafından taraflara tensip zaptı tebliğ edilmektedir. Bu gönderilen tensip zaptı üzerinde verilen dilekçelere ait cevap süreleri, davaya ilişkin yer alan delillerin mahkemeye ne zaman sunulması gerektiği, delil ve giderlere yönelik olan avansların yatırılmasına dair çeşitli ihbarlar yapılmaktadır. Bunun yanında, inceleme duruşmasına ait olan tarihler ve o tarihler içerisindeki duruşma saatleri de bu tensip zaptı üzerinde belirtilmiştir. Avukat İzmir, size bu saatler ve tarihler hakkında genel bir bilgilendirme yapacaktır. Bu konular hakkında bu adres üzerinden bir görüşme sağlayabilirsiniz.

Tarih ve saat bildiriminden sonra hakim, var olan dosya üzerinde yapılan ilk itirazlar ile bir inceleme başlatır. Eğer konu hakkında herhangi bir eksiklik durumu yaşanmazsa, ön inceleme adı verilen duruşma yapılır. Bu yapılan duruşmada ise yapılan ilk itirazlar hakkında karar verilir, sonrasında ise savunma ve davanın genişletilmesi konusu hakkında bir yasak başlatılır. Bu ise artık dava ve cevap dilekçeleri üzerinde yer almayan hususların ileri sürülemeyeceği, ortaya atılamayacağı anlamına gelmektedir.

Yapılan ön inceleme duruşması ile beraber tahkikat adlı aşama başlar. Bu aşamada ise davaya yönelik deliller, dava ile ilgili olaylar ve yine dava hakkında konuşacak olan şahitler çağrılarak toplanılır. Bunun sonrasında ise son aşama olarak hüküm duruşmasına karar verilir ve çıkılır. Bu hüküm duruşması içerisinde hakim kısa kararını verir ve açıklar. Kararın sebepleri açıklanarak taraflara iletilir ve sonrasında da temyiz ve istinaf aşamalarına geçilir. Bu yollar da son bulduktan sonra dava dosyası tamamı ile kapatılmış olur.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Bir yılı aşan bir evlilik içerisinde eşlerin bir tanesi tarafından açılan davayı diğeri de kabul ederse anlaşmalı boşanma davası açılabilmektedir. Bu kapsamda yapılması gereken ise eşlerden birisinin mahkemeye giderek başvuru yapmasıdır. Ya da bunun yanında, iki eş birlikte bir mahkemeye giderek anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ile beraber boşanma davası açabilmektedir. Bu dilekçe üzerinde kesinlikle anlaşmalı boşanma protokolü adı verilen belge de eklenmelidir. Bunun sonrasında ise tensip zaptı hazırlanmakta ve kısa süre içerisinde eşlere duruşma tarihi ve saati bildirilmektedir.

Günümüzde anlaşmalı boşanma davası açabilmek için eşlerin belirli şartları sağlamış olması gerekir. Bunlar şu şekildedir:

  • En az 1 yıldır evli olmaları gerekir
  • Eşlerin ya beraber bir mahkemeye giderek dava açmaları ya da açılan bir davayı diğer eş de herhangi bir baskı olmadan kabul etmesi gerekir
  • Açılan dava sonrasında eşlerin mahkemede de hakime kendi iradeleri ile bu davayı açtıklarını direkt olarak beyan etmeleri gerekir
  • Anlaşmalı boşanma protokolü adı verilen protokolde de var olan zorunlu şartlar kesinlikle kanuna uygun olmalıdır. Bununla beraber bu şartlar hakim tarafından da uygun bulunarak onaylanmalıdır

Bu şartlar dahilinde bir dava açılsa dahi kesin bir sonuç alınabilmesi için hakimin eşleri dinlemesi gerekir. Bunun sebebi ise anlaşmalı boşanma davalarında her iki tarafında kendi iradelerini net bir şekilde belirtmeleri gerekmesidir. Bunun yanında, anlaşmalı boşan protokolü üzerinde belirlenen maddi konular ve çocuk velayetleri de tamamı ile kanuna uygun olarak yapılmalıdır.

İzmir gayrimenkul avukatı, anlaşmalı boşanma davalarının nereye ve nasıl açılacağı hakkında sizlere yardımcı olmaktadır. Daha kısa bir şekilde işlemlerinizi tamamlamak için bu avukattan yardım alabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davalarında, evli olan çiftler boşanma yönlü konular üzerinde anlaşmaya varamamaktadır. Bunun akabinde ise boşanmak isteyen her iki çiftte kendi lehlerine olan taleplerini iletir ve davanın kendi lehleri üzerinden ilerlemesini amaçlar.

Bu boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına nazaran çok daha zor aşamalara sahip olan bir boşanma davasıdır. Bu dava içerisinde çiftlerin bazı konularda anlaşmaya varamaması, davanın çok daha uzun bir sürece yayılarak zorlaşmasına sebep olmaktadır.

Çekişmeli boşanma davaları, bir çiftin mahkemeye başvurarak açabildiği davalardır. Bu dava içerisinde her iki çiftinde anlaşarak bir başvuru yapmasına gerek duyulmaz. Eşlerden birisi kendi istediği zaman direkt olarak dilekçe yazarak mahkemeye başvurabilir. Bu davayı açarken aşağıda yer alan aşamaları uygulayabilirsiniz:

  • Bu dava türleri, avukata sahip olunması gereken dava türlerindendir. Bu sebepten de tarafların bir avukata sahip olması çok önemlidir. Tutacak oldukları avukat, dava süreci hakkında detaylı bir bilgilendirme yapacağı ve nasıl bir yol izleneceğini aktaracağı için dava sürecinin daha sağlıklı ilerlemesini sağlar.
  • Bir avukat ile dava konusunda anlaşma yaptıysanız, dilekçe ve protokol konusunda yazma işlemlerine başlayabilirsiniz. Bu sunulacak olan dilekçeler içerisinde, boşanma davasına yönelik tüm delillerin yer alması gerekmektedir. Hazırlanarak verilecek olan protokolde ise var olan malın paylaşımı, çocukların velayeti ve nafaka gibi konular hakkında talepler iletilmektedir.
  • Bu dilekçelerin sonrasında ise tüm belgeler Aile Mahkemesine gönderilir. Bu işlemden sonra dava için bir tarih ve saat belirlenir. Bu detayların tamamı her iki çifte de tebligat yolu ile ulaştırılacaktır.

 

Avukatsız Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davaları içerisinde avukatlar büyük bir paya sahiptir. Hukuk nezdinde ve kanun yönünde bulunan deliller ve ithamlar, boşanma aşamasında çok daha ektili olarak davayı kazanmaya yönelik faktörleri sağlayacaktır. Ancak kişiler herhangi bir avukattan yardım almadan dava açmak istiyor ise Aile Mahkemesine giderek bu davayı açabilirler. Eğer bulunduğunuz yerde Aile Mahkemesi yer almıyorsa, bunun yerine asliye hukuk mahkemeleri de yine sizin dava açabilmeniz için yeterli olacaktır.

İzmir aile avukatı olarak çalışanların, bu dava içerisinde size çok büyük katkıları olacağını unutmayın.

 

Boşanma Davası E Devletten Nasıl Açılır?

Günümüzde, UYAP adı verilen sistem üzerinden tek bir tıkla boşanma davası açabilmek mümkündür. Bunun için bir avukata ihtiyacınız vardır. Adliyeye gitmenize gerek kalmayan bu sistemde, E-devlet programına giriş yaparak UYAP Vatandaş Portalı adlı kısma girmeniz gerekir. Sonrasında ise burada hazırlanmakta olan e-imzalı boşanma davası dilekçeleri ile rahatlıkla dava açabilirsiniz. Bu işlem için herhangi bir şekilde başka bir belge gerekmez.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Av. Yasemin Şen

Hukuk, güven koruyucu normlar oluşturmak, bu güvenin nitelik, koşul ve kapsamını belirleyici teknik güvenlik normları yaratmak ve güvene dayalı hareketi koruyarak sorumluluk altında sonuçlar bağlamak zorundadır.

® Yasemin Hukuk Bürosu | SEO Hizmeti – seogezegeni.com & proji.com.tr