Av. Yazemin Kuzu

Hukuk Alanları
Aile Hukuku

Aile hukuku, kişiler arasındaki soybağı ilişkilerini düzenleyen, evlilik – boşanma – nişanlanma gibi durumların hukuki neticelerini belirleyen hukuk alanı olup, müvekkillerimize ağırlıklı olarak avukatlık hizmeti verdiğimiz bir alandır…


Detay


Ceza Hukuku

Ceza hukuku; toplu olarak yaşamanın getirdiği kurallara uygun olmayan davranışların cezalandırılmasını ve hangi davranışlara yaptırım uygulanması gerektiğini belirleyen hukuk dalıdır.  İzmir Ceza Avukatı ve


Detay


Gayrimenkul

Gayrimenkul hukuku nedirGayrimenkul davaları hangi konuları kapsar türleri nelerdir? Gayrimenkul avukatı seçimi yaparken nelere dikkat edilmelidir? Gayrimenkul konusunda …


Detay


Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku kişilerin kullandıkları teknoloji ile mağdur olmaları durumunda ortaya çıkan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı özellikle elektronik ortamda kullanılan yazılımlardan dolayı ve yine  imzalanan …


DetayKişiler Hukuku

Kişiler hukuku, gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin kişiliğinin başlangıcı ve sona ermesi ile ilgili yasal düzenlemedir. … Tüzel kişiliğin hak ehliyeti, Tüzel kişilerin organları, Tüzel kişiliğin sona ermesi de dahil olmak üzere kişi hak ve hürriyetlerini düzenlemektedir.

Detay


İş Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku işçilerin ve işverenlerin sahip olduğu hakları ifade eden hukuk türüdür. İşçiler ve işverenler bu hakları nasıl kullanabileceğini bu hukuk dalından yararlanarak öğrenebilirler.


Detay


İdare Hukuku

İdare ve vergi hukuku, hukukun önemli kolları arasında yer alan iki farklı kavramdır. Vergi hukuku; devletim tüm mali faaliyetlerini hukuki bir bakış açısı ile değerlendirilen hukuk dalıdır. Ekonomik faaliyetler…


Detay


Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku isminden anlaşılacağı üzere ticari faaliyetleri düzenleyen ve ticari davalar için gerekli açıklamaları ortaya koyan hukuk alanıdır. Özellikle bir ticari işletme üzerinde gerçekleşen tüm işlemleri ve…


DetayTazminat Hukuku

Tazminat davası talepleri pek çok alanda yer almakta ve İzmir tazminat avukatı sayesinde çözüme kavuşturulmaktadır. Tazminat davası açmak istiyorsanız İzmir avukat ofisimiz ile irtibata geçebilir, danışmanlık alabilirsiniz.


Detay


İcra Hukuku

Borcunu ödemeyen para veya teminat alacaklarının, borçlu olan kişi tarafından ödenmemesi durumunda alacaklılar alacaklının borcunu ödemesi talebi üzerine, kanunda anayasada belirlenmiş sınırlar çevresinde kamunun eşsiz  gücü ile borçların…


Detay


Tüketici Hukuku

Tüketici Hukukutüketicinin ekonomik çıkarlarının, sağlıklarının ve güvenliklerinin korunması amacıyla oluşturulan bir hukuk dalıdır. Son yıllarda gelişen e-ticaret ve buna bağlı olarak online satışların artmasıyla birlikte Ticaret Hukuku oldukça…


Detay


Sağlık Hukuku

Tıp Hukuku çalışma alanında, hekim hatasından kaynaklanan maddi- manevi tazminat davaları, özel hastaneler ve devlet hastanelerinde yapılan hatalı tedavi ve uygulamalar nedeniyle hakları muhtel olanlar tarafından açılacak maddi- manevi tazminat davaları mal-praktis davaları, hekimin hastayı…


DetaySigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigorta edilen kişinin gerçekleşen olaylar neticesinde zararını karşılamayı hedefleyen özel hukuk dalıdır. Mevcut özel hukuk dalı, sigorta avukatı İzmir ili olmak üzere tüm şehirlerde avukatlar tarafından uygulanmaktadır…


Detay


Mülkiyet Hukuku

Fikrî mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Fikrî mülkiyet hukuku, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır. Telif hakları, eserin meydana…


Detay


Miras Hukuku

Kişiler öldükten sonra mal varlıklarına ne yapmak istediklerine ölüme bağlı tasarrufları ve hayatına son verdikleri durumunda, gaipliğe karar verilmesinden hemen sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu olan mal varlığının…


Detay
Av. Yasemin Şen

Hukuk, güven koruyucu normlar oluşturmak, bu güvenin nitelik, koşul ve kapsamını belirleyici teknik güvenlik normları yaratmak ve güvene dayalı hareketi koruyarak sorumluluk altında sonuçlar bağlamak zorundadır.

® Yasemin Hukuk Bürosu | SEO Hizmeti – seogezegeni.com & proji.com.tr